Bestuur

Het bestuur wordt bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie Commissie E-mail
Alex Scheerder Voorzitter Jeugd- en Opleiding voorzitter@fanfaredemaasoever.nl
Bart Pustjens Secretaris Muziek secretaris@fanfaredemaasoever.nl
Jan Geelen Penningmeester Communicatie penningmeester@fanfaredemaasoever.nl
Rob Pustjens Vice Voorzitter Uniformen uniform@fanfaredemaasoever.nl 
Harm Pustjens Lid Instrumentbeheer en Sponsoring sponsor@fanfaredemaasoever.nl 
Hen Pustjens Lid Communicatie en Drumband info@fanfaredemaasoever.nl 

Naast het dagelijks bestuur heeft ieder bestuurslid een of meer taken. Deze zijn bij de betreffende commissie genoemd. De verdere werkzaamheden van de commissies staan apart beschreven.